Skip to content

Winst uit onderneming of uit resultaat overige werkzaamheden (row)?

Winst uit onderneming of uit resultaat overige werkzaamheden (row)?

Bij uw belastingaangifte kunt u voor de keuze komen te staan, winst uit onderneming of winst uit overige werkzaamheden. Wat kunt u doen als u twijfelt? Waar moet u op letten?

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming is winst die u als ondernemer geniet uit een of meerdere ondernemingen, verminderd met de ondernemersaftrek, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en meewerkaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Zo is het voor u dus vaak gunstig om als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) aangemerkt te worden. U komt zo dus in aanmerking voor de ondernemersfaciliteiten.

Wanneer IB-ondernemer? Wanneer bent u ondernemer voor de IB? Bij de beoordeling of u IB-ondernemer bent, let de Belastingdienst o.a. op:

 • hoeveel winst u maakt. Bij hele kleine winsten of structureel verlies is het niet aannemelijk dat u IB-ondernemer bent;
 • de zelfstandigheid van uw onderneming. Als andere bepalen hoe u uw bedrijf moet runnen, ontbreekt de zelfstandigheid van de onderneming. Dan bent u meestal ook geen IB-ondernemer;
 • het beschikbare kapitaal in geld, bijv. is er genoeg geld om te investeren en om de onderneming draaiende te houden;
 • de tijd die u in uw onderneming steekt. Steekt u veel tijd in bepaalde activiteiten waar geen rendement tegenover staat, dan ben u geen IB-ondernemer;
 • wie uw opdrachtgevers zijn. Hoe meer opdrachtgevers, hoe meer uw zelfstandigheid toeneemt. Zijn uw opdrachtgevers voornamelijk familieleden of vrienden, dan bent u ook geen IB-ondernemer;
 • het ondernemersrisico dat u loopt, bijv. bestaat de kans dat er klanten zijn die niet betalen of bent u afhankelijk van de vraag naar en aanbod van uw producten of diensten;
 • of u zich kenbaar maakt naar buiten toe, bijv. maakt u reclame of heeft u een website;
 • hoe de aansprakelijkheid is geregeld. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming, dan bent u waarschijnlijk ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Tip. Weet u het niet zeker? Wanneer het om een behoorlijk financieel belang gaat, laat dan door een belastingdeskundige beoordelen of u recht heeft op de ondernemersstatus.

Wanneer overige werkzaamheden?

Heeft u inkomsten uit arbeid die u niet verricht heeft in dienstbetrekking of in het kader van uw onderneming? Dan worden deze inkomsten gezien als inkomsten uit overige werkzaamheden. Bij de berekening van het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden mag de ondernemersaftrek en de MKB-vrijstelling niet toegepast worden. Wel mag u de aftrekbare kosten en de terbeschikkingstellingsvrijstelling (indien van toepassing) op de inkomsten in mindering brengen.

Voorbeelden van overige werkzaamheden zijn:

 • de handel die u op internet verricht;
 • het ter beschikking stellen van bezittingen;
 • het hebben van kostgangers/gastouderschap;
 • een beroepssport die u beoefent;
 • een optreden als artiest;
 • het lid zijn van de gemeenteraad;
 • het werk wat u verricht voor de onderneming van uw fiscale partner (mits de beloning € 5.000,- is of hoger);
 • vermogensbeheer;
 • het geven van cursussen, bijlessen, lezingen;
 • het schrijven van artikelen en boeken.
Kijk goed welke werkzaamheden kwalificeren als winst uit overige werkzaamheden. Ook is het van belang of u kwalificeert als IB-ondernemer. Gaat het om een behoorlijk financieel belang, laat dan door een belastingdeskundige beoordelen of u recht heeft op de ondernemersstatus.
Bron:Indicator
Back To Top