Skip to content

Belang van ‘uren halen’ groter dan u denkt

URENCRITERIUM

Belang van ‘uren halen’ groter dan u denkt

Een adviseur zei tegen onze abonnee dat het niet halen van die 1.225 uren op jaarbasis niet zo’n ramp was, slechts de zelfstandigenaftrek zou daardoor vervallen. Onze abonnee twijfelde daaraan en meldde zich bij ons. Lees verder!

Urencriterium? Als ondernemer in de inkomstenbelasting (IB) heeft u recht op een aantal specifieke fiscale faciliteiten. Voor een aantal ervan geldt dat u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf actief moet zijn en dat dit meer dan de helft van al uw totaal gewerkte uren is. Deze laatste eis geldt niet voor starters.

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Let op!

Bent u niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat u in de loop van het jaar bent gestart? Dan moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteden. U mag niet de 1.225 uren herrekenen naar de periode dat u ondernemer bent.

Welke fiscale faciliteiten?

De zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt voor ondernemers die in 2018 nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt € 7.280,-. Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt, dan bedraagt de zelfstandigenaftrek de helft. Let op. Als de fiscale winst (voor de zelfstandigenaftrek) lager is dan de zelfstandigenaftrek, wordt de aftrek dat jaar gemaximeerd tot het bedrag van de winst. Tip. Het niet-benutte deel van de zelfstandigenaftrek is vervolgens verrekenbaar met de winst in de volgende negen jaar.

De startersaftrek. Bent u van 2013 tot en met 2017 minimaal één jaar geen ondernemer geweest en heeft u in die jaren niet meer dan twee keer gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek? Dan wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2.123,- (2018). Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt, dan bedraagt de startersaftrek € 1.062,-. De beperking dat de zelfstandigenaftrek niet kan leiden tot een verlies uit onderneming, geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Let op. Als u geen aanspraak kunt maken op de startersaftrek, dan kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Willekeurig afschrijven houdt in dat u naast de reguliere afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft.

Meewerkaftrek. Werkt uw fiscale partner 525 uur of meer zonder vergoeding in uw onderneming of voor een vergoeding die minder bedraagt dan € 5.000,-, dan mag u afhankelijk van het aantal uren dat uw fiscale partner gewerkt heeft, tussen de 1,25 en 4% van uw winst aftrekken.

Speur- en ontwikkelingswerk. Houdt u zich bezig met het ontwikkelen of onderzoeken van nieuwe producten, processen of programmatuur, dan kunt u in aanmerking komen voor de faciliteit speur- en ontwikkelingswerk. Dit kan u extra aftrek opleveren van € 12.623,- (starters € 18.938,-).

De oudedagsreserve (OR). Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan mag u voor 2018 9,44% van uw fiscale winst reserveren tot een maximum van € 8.775,-. Het belangrijkste voordeel van de OR is het uitstel van belastingbetaling. Dat levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. Een ander voordeel kan zijn dat, als u afrekent nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, u in een lager belastingtarief valt.

Let op. Voldoet u twee jaar op rij niet aan het urencriterium? Dit kan tot een verplichte vrijval leiden van de reeds bestaande oudedagsreserve!

Minder dan 1.225 uur, dan …

Indien u dus dergelijke faciliteiten niet kunt toepassen, neemt uw belastbaar inkomen toe. Dit heeft tot gevolg dat u meer belasting en meer bijdrage Zorgverzekeringswet betaalt. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor (de hoogte van) toeslagen waar u eventueel recht op heeft zoals de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Het niet behalen van het urencriterium doet uw belastbare inkomen toenemen. Dit heeft o.a. ook negatieve gevolgen voor uw bijdrage Zorgverzekeringswet en eventuele toeslagen. Haalt u die 1.225 uur twee jaar op een rij niet, dan kan daardoor zelfs (een deel van) uw oudedagsreserve vrijvallen in de belastbare winst.
bron: Belastingdienst en Indicator
Back To Top