Skip to content

Administratieve janboel bij Vof, risico voor alle vennoten?

Administratieve janboel bij Vof, risico voor alle vennoten?

De rechter moest zich onlangs buigen over de vraag of een vennootschap onder firma en de vennoten hiervan afzonderlijk een administratie moesten bijhouden. Wat speelde er? Welke lessen vallen hieruit voor u als vennoot te leren?

Belasting- en administratieplicht

Vof of maatschap. Personenvennootschappen, zoals een vennootschap onder firma (Vof) en een maatschap, zijn voor de inkomstenbelasting fiscaal transparant. Dit wil zeggen dat de vennoten belastingplichtig zijn. Voor de omzetbelasting (btw) zijn niet de vennoten belastingplichtig, maar de Vof zelf. Hier geldt de fiscale transparantie dus niet. Let op. Uw Vof (of maatschap) is dus administratieplichtig voor de btw en als vennoot (ondernemer) bent u administratieplichtig voor uw aangifte inkomstenbelasting. Hierover speelde onlangs een procedure bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11.06.2018 (GHSHE:2018:1149) .

Op de schroothoop

Administratie Vof. Een schroothandelaar nam als vennoot deel in een Vof. Deze Vof handelde onder meer in oud ijzer en schroot en was daarvoor btw-plichtig. De administratie voldeed op een groot aantal punten niet aan de eisen. Er ontbraken weegbrieven, er was geen (volledige) inkoopadministratie bijgehouden en de omzet was niet volledig verantwoord. De administratie bevatte bovendien valse of vervalste inkoopbonnen.

Belastingaangiften vennoten. Niet alleen de administratie van de Vof was een puinhoop, ook de aangiften inkomstenbelasting van de vennoten waren op meerdere punten onjuist.

FIOD-onderzoek. De geconstateerde gebreken waren ernstig genoeg om de (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) in te schakelen. Het FIOD-onderzoek leidde tot een strafzaak waarbij de schroothandelaar ten laste werd gelegd dat hij feitelijk leiding had gegeven aan het opzettelijk niet nakomen van de administratieve verplichtingen gedurende de jaren 2002-2004 waardoor er te weinig btw was afgedragen. Ook werd hem verweten opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting te hebben gedaan over deze jaren.

Schuld van de Vof. In zijn verweer voerde de schroothandelaar voor wat betreft de onjuiste belastingaangiften aan dat dit niet aan hem lag, maar aan de Vof. Hem persoonlijk viel niets te verwijten. Zijn aangiften bouwden immers voort op de Vof-administratie die werd verzorgd door een administratiekantoor.

Oordeel rechter

Administratie vennoten. Het hof wijst erop dat de vennoten van een Vof ieder voor zich belasting- en administratieplichtig zijn voor de inkomstenbelasting. Een gebrekkige Vof-administratie betekent niet zonder meer dat de vennoten tekortgeschoten zijn bij hun eigen administratieve verplichtingen. Het komt immers voor dat de administratie van de vennoten afwijkt van de administratie van de Vof. Let op.  Als de vennoten hun eigen administratie (ook) niet op orde hebben, kan dat leiden tot een (opzettelijk) onjuiste aangifte.

Onjuiste aangiften. Volgens de rechter is bewezen dat er niet alleen opzettelijk niet werd voldaan aan de administratieve verplichtingen door de Vof, maar dat ook de vennoot zelf zijn administratie niet op orde had. Daardoor heeft hij volgens de rechter opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting gedaan. De schroothandelaar kwam toch nog goed weg; omdat de zaak al zo lang liep, kreeg hij een boete van € 20.000,- en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Als vennoot in een Vof moet u zelfstandig aangifte inkomstenbelasting doen. Deze baseert u uiteraard op de administratie van uw bedrijf, maar controleer wel of hier geen onjuistheden in zitten. U kunt zich niet verschuilen achter de Vof-administratie. U blijft als vennoot of firmant zelf aansprakelijk.

www.indicator.nl

Back To Top