Skip to content

Zzp’ers en arbeidsrelaties (Wet DBA)

WET DBA

Zzp’ers en arbeidsrelaties, een update

Vlak voor de zomervakantie was er een Kamerbrief en nader overleg over hoe het nu verder moet met de wetgeving voor zzp’ers. Wat is de stand van zaken?

Bestrijding schijnzelfstandigheid. Het is de zorg van de regering dat mensen die eigenlijk werknemer zijn, zich als zelfstandigen voordoen. Op die manier ontlopen zij en hun opdrachtgevers sociale premies en de dwingende regels van het arbeidsrecht. De zelfstandige betaalt wel inkomstenbelasting (in plaats van loonheffing), maar kan profiteren van aantrekkelijke ondernemersvoordelen (zoals de zelfstandigenaftrek). Het blijft lastig om de schijnzelfstandige te onderscheiden van de ‘echte’ zelfstandige. In de praktijk stelt het ‘handhavingsbeleid’ niet heel veel voor. Toegezegd is dat alleen de ‘kwaadwillenden’ zullen worden aangepakt. Daarmee wordt bedoeld: de situaties waarin er duidelijk sprake is van een loondienstverhouding.

Toekomst. De regering blijft bij de plannen om nieuwe wetgeving voor te stellen waarbij het tarief van de zzp’er als hulpmiddel wordt gebruikt. Bij een hoog uurtarief wordt er minder snel een dienstbetrekking verondersteld, bij een laag uurtarief wordt wel eerder een dienstbetrekking aannemelijk geacht. Er zijn nu onderzoeken gestart naar de tariefvorming bij zzp’ers.

Webmodule. Vooral voor de middengroepen wil men een opdrachtgeversverklaring introduceren, een soort opvolger van de VAR. Aan de hand van een webmodule zou zowel de zzp’er als de opdrachtgever helderheid moeten kunnen verkrijgen over de arbeidsrelatie.

Wat nu te doen? Duidelijk is dat de regering vasthoudt aan de eerder aangekondigde plannen, maar dat de invoering niet zonder slag of stoot zal plaatsvinden. Ondertussen is er slechts zeer beperkte controle (handhaving). In het algemeen zien wij in deze laatste berichten geen aanleiding om van strategie te veranderen. Zoals we al eerder adviseerden, is het praktisch als u kunt aansluiten bij een gepubliceerde modelovereenkomst bij het inhuren van schilders, klussers of andere zelfstandigen. Natuurlijk kan dat alleen als er ook echt gewerkt wordt zoals in de modelovereenkomst is beschreven.

De regeringsplannen zijn niet wezenlijk veranderd, maar er is nog geen wetsvoorstel. Probeer in de tussentijd zo veel mogelijk te werken met een voorbeeldcontract.
bron www.indicator.nl
Back To Top