Skip to content

De studiekosten van uw kind in aftrek als bedrijfskosten?

De studiekosten van uw kind in aftrek als bedrijfskosten?

Studerende kinderen kosten een vermogen. Er is in veel gevallen gelukkig studiefinanciering mogelijk, al zorgt dat wel voor een studieschuld. Is het voor u als ondernemer mogelijk om uw kind tegemoet te komen in de studiekosten?

Kind op de payroll bij uw zaak?

Arbeidscontract. U sluit als werkgever (eenmanszaak, Vof of maatschap) met uw kind een arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden als die voor andere werknemers zouden gelden. De loonkosten zijn dan aftrekbaar van de winst.

Loon onbelast uitbetalen. Het loon is bij uw kind weliswaar belast, maar omdat er recht bestaat op de heffings- en arbeidskorting, hoeft uw kind pas vanaf een jaarinkomen van ruim € 6.700,- belasting te betalen. U kunt uw kind dus per maand zo’n € 560,- onbelast betalen. Let op.  De verdiensten van uw kind moeten reëel zijn, dus ongeveer wat een vergelijkbare werknemer zou verdienen. Voor zover het loon bovenmatig is, zijn deze kosten niet aftrekbaar (onttrekking).

Werknemersverzekeringen. Indien uw kind een echte dienstbetrekking heeft, is hij ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als u uw kind ontslaat, heeft hij dus ook nog recht op een uitkering. Let op.  Er kan getoetst worden of er wel sprake is van een gezagsverhouding.

Bijkomend voordeel. Als uw kind tenminste drie jaar op de payroll staat, kunt u uw onderneming fiscaalvriendelijk aan uw kind schenken door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956.

Studiekosten vergoeden. Bij de studiekosten die u onbelast aan uw medewerkers kunt vergoeden, kunt u denken aan lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek. Tip.  Dit schept dus mogelijkheden als uw kind bij u meer verdient dan bovengenoemde grens of ook over andere inkomensbronnen beschikt. Tip.  Let ook op of u onder de werkkostenregeling nog een bedrag onbelast aan uw kind kunt betalen.

Auto van de zaak? Heeft uw studerende kind geen recht op een gratis ov-kaart om op het werk te komen, dan is een auto van de zaak wellicht een optie. Staat uw kind op de payroll, dan zijn de kosten voor uw bedrijf aftrekbaar en heeft uw kind te maken met de bekende bijtelling. Tip.  De bijtelling kunt u beperken tot 4% van de cataloguswaarde door een volledig elektrische auto ter beschikking te stellen.

Niet op de payroll?

Lening. Is meewerken in uw bedrijf geen optie, dan kunt u uw kind ook een lening verstrekken voor de financiering van een studie die erop gericht is inkomen te verdienen. De aftrek van studiekosten voor een kind, mits hij geen recht op studiefinanciering heeft, geldt voor verplichte leermiddelen, zoals boeken en les-, cursus-, college- en examengelden. Let op.  Uw kind heeft geen recht op aftrek als u de studiekosten voor hem betaalt, de kosten drukken dan immers niet op uw kind. Bij lenen heeft een kind nog steeds een verplichting tot terugbetaling, zodat de studiekosten wel op het kind drukken en dus aftrekbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld de studiekosten lenen en later de lening (deels) kwijtschelden.

Geen inkomen? Heeft uw kind geen belastbaar inkomen, dan kan de aftrek van studiekosten ertoe leiden dat er een negatief inkomen ontstaat. Dit negatieve inkomen is verrekenbaar met positieve inkomsten in de volgende negen jaren. Let dan ook op de middelingsregeling!

Door uw studerende kind bij uw bedrijf op de payroll te zetten, kunt u aan uw kind per maand circa € 560,- onbelast uitbetalen. De verdiensten van uw kind moeten dan wel reëel zijn, dus ongeveer wat een vergelijkbare werknemer zou verdienen.
bron; Indicator
Back To Top