Skip to content

Wiebes: zzp-wet gaat later in

Wiebes: zzp-wet gaat later in

Bron: ANP

zzp freelance

Consequenties afschaffing VAR lastig te overzien

‘Er zijn inmiddels de nodige stappen gezet, toch wordt uit de maatschappelijke discussie duidelijk dat op dit moment voor velen de onduidelijkheid nog te groot is om de consequenties van afschaffing van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) compleet te overzien’, aldus de staatssecretaris. Opdrachtgevers vragen zich af of hun businessmodel wel helemaal voldoet, opdrachtnemers zijn onzeker over de opdrachtenstroom tijdens de transitie en leden van de Eerste Kamer vragen zich af of de gewenste duidelijkheid uiteindelijk wel zal ontstaan. Men wenst meer comfort over de invulling en over de transitie.

Vervanging VAR per 1 april 2016

Wiebes stelt dat de voorbereiding vordert, maar dat we er nog niet zijn. De Senaat zou eind oktober over het plan praten, maar dat gaat nu niet door. Wiebes streeft er daarom nu naar de VAR per 1 april 2016 te vervangen. Bovendien geldt volgens dit nieuwe voorstel een implementatietermijn tot 1 januari 2017, wat inhoudt dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die datum de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst.

Zzp´ers hebben om te kunnen werken nu een VAR nodig van de Belastingdienst. Het kabinet wil daar vanaf omdat mensen op papier kunnen werken als zzp´er maar in de praktijk eigenlijk in dienst zijn. Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en als het leidt tot problemen, zijn de financiële gevolgen altijd voor de zzp´er.

Modelovereenkomsten per sector

In de nieuwe opzet gaat de fiscus werken met modelovereenkomsten per sector die zzp´ers en bedrijven kunnen gebruiken. Bedrijven kunnen zo vooraf zekerheid krijgen over de vraag of de Belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstverband. Is dat er wel, dan moeten er premies worden afgedragen.

D66-senator Alexander Rinnooy Kan vindt het een goede zaak dat de Eerste Kamer later met Wiebes over het voorstel praat. ‘Er bestaat bij zowel zzp´ers als bemiddelaars en opdrachtgevers grote onzekerheid en zorg over de uitwerking van deze wet. Het is nu aan de staatssecretaris en de Belastingdienst om, samen met alle betrokken partijen, het huiswerk goed te doen en zo het vertrouwen in deze wet terug te winnen.’

Back To Top