Skip to content

Welk tarief als u diensten én goederen levert?

BTW-TARIEF

Welk tarief als u diensten én goederen levert?

Hoog en laag btw-tarief, goederen en diensten: het werpt in de praktijk altijd weer vragen op. Hoe brengt u het juiste tarief in rekening? En hoe kunt u daarbij zelfs nog een flinke btw-besparing realiseren?

Een levering/dienst of niet? Indien u een combinatie van goederen en diensten levert, rijst vaak de vraag of u die combinatie van goederen en diensten als één levering of als één dienst mag zien. Indien u te maken heeft met verschillende btw-tarieven, is het antwoord op deze vraag van belang voor het btw-tarief dat u in rekening moet brengen. Hoe doet u dit nu juist?

Combinatie van goederen en diensten?

Een combinatie van goederen en diensten mag als één levering of dienst gezien worden indien:

  • de gemiddelde consument de combinatie alséén geheel ziet;
  • ueen dienst verricht waarbij u tevens materialen gebruikt. Als de materialen deel uitmaken van de dienst, zijn deze ondergeschikt aan de dienst. Bijvoorbeeld: u bent kapper en u wast en knipt het haar van uw klant. Voor de wasbeurt gebruikt u Over deze was- en knipbeurt moet u 6% btw berekenen. Zou u echter een fles shampoo verkopen? Dan moet u voor de verkoop van de fles shampoo 21% btw berekenen;
  • ugoederen levert waaraan u ook diensten De dienst is dan ondergeschikt aan de levering van de goederen. Bijvoorbeeld: u verkoopt zonnepanelen die u tevens monteert.

Kortom: welk tarief hanteren? Mag u de combinatie van goederen en diensten zien als één levering of dienst? Dan geldt dat u hierbij het btw-tarief moet hanteren dat geldt voor het hoofdbestanddeel van de combinatie van goederen en dienstenTip. Zijn de belangen groot, stem dit dan voor de zekerheid eerst af met de Belastingdienst.

Voorbeeld 1.U heeft een webshop en u verkoopt alleen kleding. Voor de verzendkosten geldt hetzelfde btw-tarief als voor de kleding (21%).

Voorbeeld 2.U heeft een webshop en u verkoopt alleen eetwaren waarvoor het btw-tarief van 6% geldt. Voor de verzendkosten geldt hetzelfde btw-tarief als voor de eetwaren (6%). Let op, levert u goederen waarvoor verschillende btw-tarieven gelden? Dan berekent u de verzendkosten in dezelfde verhouding als de goederen.

Wanneer geen combinatie? Behouden de geleverde goederen en diensten hun zelfstandigheid? Dan is er géén sprake van een combinatie. Bijvoorbeeld: u verkoopt kerstpakketten. De producten die in het kerstpakket zitten, behouden hun zelfstandigheid. Daarom moet u voor ieder product in het kerstpakket het geldende btw-tarief berekenen.

 Btw-besparing?

Verleent u een bijkomende prestatie om de hoofdprestatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken? Dan is dit voor de btw een onzelfstandige prestatie, waarvoor geldt dat deze belast is met hetzelfde tarief als de hoofdprestatie.

Tip. Als de hoofdprestatie belast is met 6% btw kan dat een flinke btw-besparing opleveren.

Stel, u verhuurt vakantiewoningen. Hiervoor geldt het btw-tarief van 6%. Verkoopt u aan de huurder van de vakantiewoning een wificode, die alleen in de vakantiewoning te gebruiken is, tegen een relatief kleine vergoeding, dan wordt de verhuur van de vakantiewoning en de verkoop van de wificode gezien als één dienst die belast is met 6% btw, Rechtbank Gelderland, 23.02.2018(RBGEL:2018:789).

Als de hoofdprestatie is belast met 6% btw en u verleent bijkomende prestaties om het hoofdbestanddeel zo aantrekkelijk mogelijk te maken, dan is de totale prestatie belast met 6% btw. U bespaart dan op die bijkomende service 15% btw (6 i.p.v. 21%). Stem dit bij grote belangen vooraf af met de Belastingdienst.

Back To Top