Skip to content

Belastingteruggaaf door middeling, hoe werkt dat?

INKOMSTENBELASTING

Belastingteruggaaf door middeling, hoe werkt dat?

Als u te maken heeft met sterk wisselende inkomsten, dan kan het voordelig zijn om uw inkomsten fiscaal uit te smeren over meerdere jaren. Hiervoor kunt u gebruikmaken van middeling. Hoe werkt de regeling en waar moet u op letten?
Progressief belastingtarief

Box 1. Uw inkomsten uit werk en woning (box 1) worden progressief belast. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer belasting u betaalt. Zo bedraagt de belasting in de hoogste schijf 51,95% (2018).

Wisselend inkomen. Als u te maken heeft met een sterk wisselend inkomen, dan kan dit ertoe leiden dat u door het progressieve tarief gemiddeld genomen in een te dure tariefklasse valt. Middeling kan dan mogelijk een uitkomst bieden om een deel van de belasting terug te krijgen.

Middelingsregeling

Voor wie? Middeling levert vaak een voordeel op als u een inkomenspiek heeft in een bepaald jaar. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u uw onderneming heeft gestaakt, een ontslaguitkering heeft ontvangen of een afkoopsom voor alimentatie heeft ontvangen, maar ook als u gedurende een jaar geen inkomen heeft gehad. Tevens kan middeling bij uw kind interessant zijn als hij na de afronding van zijn studie is gaan werken en hij naast de studie een bijbaan had.

Drie aaneengesloten jaren. Bij de middelingsregeling berekent u uw gemiddelde jaarlijkse box 1-inkomen over een periode van drie aaneengesloten jaren, het middelingstijdvak. Over dit inkomen berekent u vervolgens hoeveel belasting u dan per jaar verschuldigd zou zijn. Vervolgens vergelijkt u dit ‘fictieve’ bedrag met het totaalbedrag van de daadwerkelijk geheven belasting. Als dit verschil meer bedraagt dan € 545,-, dan ontvangt u het meerdere terug van de Belastingdienst.

Let op 1. U hoeft geen rekening te houden met de heffingskortingen.

Let op 2. Het te middelen inkomen is het inkomen na verliesverrekening.

Middelingstijdvak. U mag zelf kiezen welke aaneengesloten jaren u in de middelingbetrekt. Als u een jaar echter eenmaal in een middelingsverzoek heeft meegenomen, dan kunt u dit jaar later niet meer meenemen in een ander middelingstijdvak. Tip.Middeling heeft geen gevolgen voor de toeslagen die u heeft ontvangen over de jaren van het middelingstijdvak.

Verzoek indienen

Verzoek. Als middeling in uw situatie uiteindelijk een voordeel oplevert, dan kunt u een middelingsverzoek bij de Belastingdienst indienen. Het is van belang dat u bij dit verzoek ook een berekening van de middeling opneemt.

Termijn. U moet het middelingsverzoek indienen binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag van het middelingstijdvak onherroepelijk is geworden. Dit betekent dat er een definitieve aanslag is opgelegd waartegen u geen bezwaar of beroep meer kunt aantekenen.

Geduld is een schone zaak

U heeft 36 maanden de tijd om uw middelingsverzoek in te dienen en gebruik deze termijn dan ook goed. Dien uw middelingsverzoek niet te snel in, want het zou jammer zijn als achteraf blijkt dat middeling over de jaren 2015-2017 een grotere teruggaaf oplevert dan over de jaren 2014-2016.

Door uw inkomsten over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren te herrekenen, heeft u mogelijk recht op een belastingteruggaaf. Gebruik onze rekentool. Neem de tijd om rustig te kijken in welke jaren middeling het grootste voordeel oplevert. Middeling heeft geen gevolgen voor ontvangen toeslagen.
Back To Top