Skip to content

Salarisverhoging of een dividenduitkering in 2019?

Bent u als DGA zelf al goed voorbereid op het nieuwe jaar? Denk dan niet alleen aan de onderneming, maar ook aan uw eigen inkomen. U kunt namelijk aan verschillende financiële knoppen draaien, zoals het toekennen van een salarisverhoging, of een dividenduitkering. Welke keuze levert u het meeste fiscaal voordeel op in 2019?

Het tarief voor de inkomstenbelasting voor box I is in 2018 40,85%, voor het inkomen tussen € 20.385 en € 68.507. Dat tarief wordt verlaagd naar 38,10% in 2019. Dit lijkt een verlaging van 2,75%. Echter dalen de heffingskortingen naarmate het inkomen in box I stijgt. Want de belastingvermindering die via de heffingskortingen wordt ontvangen, wordt verlaagd.

Afbouw heffingskortingen extra snel

De afbouw van de heffingskortingen gaat vanaf 2019 extra snel. Per saldo blijft er van de tariefsverlaging bij de inkomstenbelasting niets over. De arbeidskorting wordt in 2018 afgebouwd met 3,6% van de inkomensstijging. Dat percentage stijgt naar 6% in 2019. Ook de algemene heffingskorting wordt de komende jaren steeds sneller afgebouwd (4,7% in 2018 naar 5,8% in 2021).

Tip: kies voor een dividenduitkering

Als DGA kunt u veelal zelf de hoogte van uw salaris bepalen (binnen de grenzen van het gebruikelijk loon). Indien u voor de keuze staat om het salaris van € 45.000 wel of niet te verhogen naar € 68.500 (38,1% schijf volmaken), dan is dat fiscaal niet aantrekkelijk. Het is beter om dividend uit te laten keren, want dat zou u dan € 2.000 opleveren.

Zelfs bij tariefstijging box II, dividenduitkering voordeliger

Het wetsvoorstel is om het tarief van de box II heffing in de komende jaren te laten stijgen van 25% naar 26,9%. Maar zelfs dan blijkt dat dividend voordeliger blijft dan salarisbetalingen, want in 2020 en 2021 is de uitkomst van de rekensom dat het verschil zelfs stijgt van ruim € 2.100 in 2020 tot ruim € 2.300 in 2021. In deze berekening zijn de ZVW premies nog niet meegenomen, dan kan het voordeel voor de dividend-route zelfs nog groter worden (ZVW premie is 5,65% voor looninkomen tot € 54.614).

bron: Flynth

Back To Top