Skip to content

Loket NOW 4 vanaf maandag 15 februari open

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de NOW kunnen vanaf maandag 15 februari (9.00 uur) terecht bij UWV. Vanwege de verlengde lockdown verwacht de uitkeringsinstantie opnieuw veel aanvragen.

Verhoging vraagt aanpassingen bij UWV
De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor de maanden januari tot en met maart 2021. De maximale tegemoetkoming is onlangs door het kabinet verhoogd van 80 naar 85 procent van de loonkosten (bij 100 procent omzetverlies). Dat vraagt een aantal aanpassingen bij UWV. UWV-bestuurder Janet Helder: ‘Om die verhoging van de vergoeding mee te kunnen nemen in de voorschotten, is het mogelijk dat de eerste uitbetalingen een aantal dagen later worden overgemaakt dan werkgevers gewend zijn. Maar we doen er alles aan om die periode zo kort mogelijk te houden, zodat werkgevers snel hun voorschot ontvangen, salarissen betaald kunnen worden en banen behouden blijven.’

Tegemoetkoming hoger, overige voorwaarden ongewijzigd
In de vierde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden januari tot en met maart 2021. Ten opzichte van de derde periode NOW is alleen de maximale tegemoetkoming veranderd. Die is nu maximaal 85 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. De overige voorwaarden zijn gelijk aan die in de derde periode. Zo geldt nog steeds dat de loonsom met tien procent mag dalen ten opzichte van de referentiemaand juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Aanvragen voor de vierde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 14 maart 2021.

Ruime betalingsregeling bij terugvordering NOW 1
UWV is ondertussen ook bezig met de definitieve berekeningen voor de eerste periode NOW. Werkgevers kunnen hiervoor sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen. Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020 stelt UWV vervolgens vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of – bij een dalende loonsom en/of minder groot omzetverlies dan van te voren ingeschat – een terugvordering.

In december is UWV begonnen met het versturen van de eerste beschikkingen voor zowel nabetalingen als terugvorderingen. ‘We realiseren ons dat het heel vervelend is wanneer je als ondernemer nu dicht bent door de lockdown en dan een terugvordering op de mat krijgt’, aldus UWV-bestuurder Janet Helder. ‘We snappen ook heel goed dat ondernemers nu niet het geld hebben om dat bedrag in één keer terug te betalen. Daarom bieden we ruime betalingsregelingen, waarbij we kijken naar iemands persoonlijke situatie. Ik raad ondernemers in zo’n geval ook echt aan contact met ons op te nemen om zo’n regeling te treffen.’

De mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen wordt ook nadrukkelijk benoemd in de beschikkingen die UWV verstuurt. Werkgevers die hierover meer informatie willen, kunnen bellen met de NOW Telefoon 088 – 898 20 04.

door Accountancy Vanmorgen
Bron UWV

Back To Top