Skip to content

Heeft u wel voldoende opdrachtgevers?

Heeft u wel voldoende opdrachtgevers?

Met de deur in huis vallen noemen ze dat! Gelijk beginnen met de vraag of iemand wel voldoende klanten heeft, dat is nogal een binnenkomer. Toch wordt deze vraag niet ‘zomaar’ gesteld. Niet met het doel om nieuwe klanten aan te reiken, maar om u te behoeden voor een discussie met de Belastingdienst. Een discussie die kan spelen voor u als zzp-er, maar ook voor u als opdrachtgever.

Het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting heeft een aantal fiscale voordelen boven iemand die in dienstbetrekking werkzaam is. Zo komt hij of zij bijvoorbeeld in aanmerking voor de ondernemersaftrek als hij ten minste 1225 uur per jaar werkzaam is in zijn of haar onderneming en kan de MKB-winstvrijstelling worden geclaimd. Om te bepalen of iemand daadwerkelijk ondernemer is wordt onder andere beoordeeld vanuit de zelfstandigheid van de onderneming, of er winst wordt gemaakt, ondernemingsrisico wordt gelopen en hoeveel opdrachtgevers iemand heeft.

Het belang van deze laatste vraag bleek uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag. Een man verrichtte zelfstandige onderhoudswerkzaamheden. Hij deed dit voornamelijk voor één opdrachtgever. Naast de omzet bij deze ene opdrachtgever had de man nog een paar andere opdrachtgevers. Bij deze opdrachtgevers behaalde hij gemiddeld genomen ongeveer 1% van zijn totale omzet. Mede hierom was de rechter van mening dat de man onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat hij streefde naar het verkrijgen van verschillende opdrachten. Hij werd dan ook niet aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, de fiscale voordelen gingen met terugwerkende kracht aan zijn neus voorbij.

Wat ook niet echt meehielp was dat de man op vaste tijden aanwezig moest zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Gevolg daarvan was dat de man minimaal vijf dagen per week werkzaam was voor zijn grote opdrachtgever. De extra uren die hij maakte werden gecompenseerd op de dagen dat er niet voldoende werk was. Het risico dat hij liep was dan ook vergelijkbaar met dat van een werknemer die loon ontvangt van zijn werkgever.

Heb je als zzp-er wel voldoende opdrachtgevers en dan ook nog met voldoende omvang? Of bent u degene die zzp-ers inhuurt? Geef dan als opdrachtgever de zzp-er de ruimte om die werkzaamheden voor andere opdrachtgevers te verrichten. Want voor je het weet kom je in een verkeerde discussie terecht en verdwijnen de voordelen die je dacht te hebben als sneeuw voor de zon.

bron; Lansigt R. Kok

Back To Top