Skip to content

Incassokosten betalen? Hoe zit dat.

Matiging incassokosten veertiendagenbrief?

U krijgt een aanmaning voor een vordering van € 9,-. Om van het gezeur af te zijn betaalt u uiteindelijk, maar nu vordert de leverancier een bedrag van € 40,- aan incassokosten. Is dit terecht of niet?

Wat zegt de wet over incassokosten?

Lange arm. Consumenten zijn vaak min of meer overgeleverd aan de grillen van (grote) bedrijven, ook wat betreft het berekenen van al dan niet terechte incassokosten. Om consumenten en eenmanszaken te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten geldt daarom sinds 2012 de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het op deze wet gebaseerde Besluit BIK. Volgens deze wet en het besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens een staffel en zijn deze aan een maximum gebonden.

Hoe werkt de staffel? De vergoeding voor incassokosten bij civiele vorderingen wordt volgens de staffel berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd.

Degressief. Het percentage is degressief, dus hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Daarbij is het minimumbedrag aan incassokosten € 40,- en het maximumbedrag € 6.775,-.

Jans eigen domein

Niet-betaalde rekening. Jan registreert in 2017 een domeinnaam bij MDH BV, waarvoor hij € 9,- per jaar moet betalen. Hij betaalt deze kosten niet en krijgt hiervoor minstens één aanmaning.

Betalen! MDH BV laat het er niet bij zitten en sleept Jan voor de rechter. Op 25 januari 2018 wordt de dagvaarding aan Jan betekend, maar op 24 januari, dus één dag eerder, heeft hij zijn rekening van € 9,- betaald. MDH BV trekt de procedure daarna niet in, maar eist nog ‘slechts’ € 40,- aan aanmaningskosten en € 0,08 (!) aan rente. Dit gekrakeel levert ons een leerzame uitspraak op.

Welles nietes. Bij de rechter wordt een welles-nietesdiscusssie gevoerd over de vraag of MDH BV nu wel of niet meerdere aanmaningen heeft verzonden en of Jan deze nu wel of niet heeft ontvangen, en zo ja, wanneer.

Veel te laat. Jan stelt dat hij de aanmaning (de ‘veertiendagenbrief’) van 8 december 2017 pas op 20 januari 2018 heeft ontvangen. Deze bewering maakt Jan echter op geen enkele manier aannemelijk. Volgens de kantonrechter moet ervan uit worden gegaan dat Jan de veertiendagenbrief (veel) eerder dan 20 januari 2018 heeft ontvangen en is het aannemelijk dat de betaling en de dagvaarding elkaar hebben gekruist.

Schappelijk. Rechtbank Noord-Holland, 13.06.2018 (RBHNO:2018:4744) , veroordeelt Jan tot betaling van € 0,08 aan rente, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag over de periode 18.01.2018 tot en met 24.01.2018. De incassokosten hoeft hij echter niet te betalen. Verder bepaalt de kantonrechter dat beide hun eigen proceskosten moeten dragen.

Terecht?

Twijfel. Het is maar de vraag of het vonnis van de kantonrechter juist is. Het stond immers niet ter discussie dat Jan het factuurbedrag van € 9,- verschuldigd was en dat hij dit zelfs na een ontvangen aanmaning niet betaald had. MDH BV had dus terecht en in alle redelijkheid incassokosten gemaakt. Hier staat in de staffel een minimumbedrag van € 40,- voor.

Dus? Als een kleine factuur te laat betaald wordt, hoeft u niet meteen de incassokosten te laten vallen. Er is een goede kans dat een andere rechter er anders over denkt.

Het Besluit BIK beschermt consumenten tegen onredelijke incassokosten met een minimum- en een maximumbedrag. Het minimumbedrag van € 40,- geldt ook bij hele kleine bedragen. Bedenk wel dat procederen over kleinere bedragen relatief duur is, hoe frustrerend dat ook is.
Bron: indicator
Back To Top