Skip to content

Dit betekent de nieuwe pensioenwet voor zzp’ers

Het zal je niet zijn ontgaan: het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. De Wet toekomst pensioenen moet het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor zzp’ers? Wij leggen het uit!

Waarom een nieuw pensioenstelsel?
Onze samenleving is de afgelopen jaren sterk veranderd. Mensen leven langer, er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden, en mensen hebben vaker wisselende banen of starten een eigen bedrijf. Om het pensioenstelsel aan te passen aan deze veranderingen, heeft de regering samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een nieuw pensioenakkoord gesloten.

Wat betekent dit voor zzp’ers?

1. Fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen
In de nieuwe pensioenwet wordt het gemakkelijker gemaakt om op een fiscaal vriendelijke manier pensioen op te bouwen. De fiscale jaarruimte, oftewel het bedrag dat je belastingvrij kunt inleggen, wordt vergroot.

Het opbouwpercentage, dat aangeeft hoeveel je jaarlijks kunt inleggen, stijgt van 13,3% naar 30%. Dit betekent dat je nu bijna twee keer zoveel kunt inleggen met fiscaal voordeel. Daarnaast is het inkomen waarover je pensioen (of lijfrente) mag opbouwen verhoogd naar € 128.810. Dit betekent dat je over een hoger inkomen fiscaal gunstig pensioen kunt opbouwen. Het maximale bedrag dat je jaarlijks belastingvrij kunt inleggen, ook wel de jaarruimte genoemd, wordt verhoogd naar € 33.747. Dit is meer dan voorheen, waardoor je dus kunt profiteren van belastingvoordeel bij het opbouwen van je pensioen.

2. Sneller pensioengat aanvullen
Het wordt makkelijker om een pensioengat aan te vullen. Voorheen kon je al niet gebruikte jaarruimte van voorgaande jaren inhalen (reserveringsruimte of inhaalruimte), maar met de nieuwe pensioenwet wordt dit nog beter. Je mag nu tot 10 jaar terugkijken voor de reserveringsruimte, in plaats van 7 jaar. En het maximumbedrag dat je per jaar kunt inhalen is verhoogd naar € 38.000, wat voorheen 17% van de premiegrondslag was met een maximum van € 8.065. Dit betekent dat je in totaal maximaal € 33.747 plus € 38.000, dus € 71.747 per jaar kunt inleggen. Je moet wel voldoende ruimte hebben om dit te kunnen doen.

3. Langer fiscaal vriendelijk inleggen
Het is nu mogelijk om tot vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd fiscaal vriendelijk geld in te leggen in de derde pijler. Voorheen mocht dit alleen tot de AOW-leeftijd. Dit is een gunstige verandering. Steeds meer mensen willen namelijk niet per se stoppen op de door de overheid vastgestelde AOW-leeftijd en hebben behoefte aan de mogelijkheid om langer door te werken en fiscaal gunstig bij te dragen aan hun pensioen. Met deze nieuwe regeling hebben zzp’ers de vrijheid om ook na de AOW-leeftijd nog van belastingvoordelen te genieten bij het opbouwen van hun pensioen.

4. Verplichte AOV voor ondernemers?
Veel zzp’ers zijn niet blij met één bepaalde maatregel in de pensioenwet: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Die heeft namelijk niets te maken met pensioen. Volgens de kamerbrief moet deze verzekering worden uitgevoerd door het UWV. Het UWV heeft echter aangegeven dat er veel complicaties en vraagstukken zijn bij de uitvoering van deze verzekering. Gezien de uitdagingen waarmee het UWV nu al te maken heeft, is duidelijk dat de verplichte AOV voorlopig nog niet gerealiseerd zal worden. Op zijn vroegst zal dit pas in 2028 gebeuren, en misschien zelfs helemaal niet.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenwet in?
In de periode van 1 juli 2023 tot 1 januari 2027 voeren alle pensioenfondsen de nieuwe regels in. Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor iedereen.

Persoonlijk advies
Benieuwd wat voor jou fiscaal het meest gunstig is? Wij geven graag persoonlijk advies over jouw pensioen. Plan een adviesgesprek in bij ons administratiekantoor via 0172 – 450 810 of info@tidak.nl.

Back To Top