Skip to content

De zelfstandigenaftrek gaat flink omlaag: wat betekent dat voor jou?

Om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen, wil het kabinet de afbouw van de zelfstandigenaftrek – een gunstige aftrekpost voor zelfstandig ondernemers – versnellen. Het plan is om de zelfstandigenaftrek van € 6.310 in 2022 in vijf stappen terug te brengen tot € 900 in 2027. Wat voor invloed heeft dit op de inkomstenbelasting die jij afdraagt? Ga je er financieel op achteruit of komt er compensatie in de vorm van andere aftrekposten? Wij leggen het uit!

Er maken momenteel zo’n 1,3 miljoen ondernemers gebruik van de zelfstandigenaftrek. Daarvan werkt ongeveer 1 miljoen als zzp’er, het overige deel heeft werknemers in dienst.

Wat is de zelfstandigenaftrek?
Ondernemers voor de belasting mogen bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting een vast bedrag van de boekwinst aftrekken, de zelfstandigenaftrek. Dat is gunstig, want daarmee verlaag je het belastbaar inkomen: het bedrag waar je uiteindelijk belasting over betaalt. Zelfstandigen houden zo niet alleen meer geld over, een lager belastbaar inkomen werkt ook door in inkomensafhankelijke premies. Denk aan zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Wanneer mag je zelfstandigenaftrek gebruiken?
De zelfstandigenaftrek is alleen mogelijk als je aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoet. Dat betekent dat je als zzp’ers of ondernemers met werknemers in dienst minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming moet besteden. Alleen dan mag je gebruik maken van deze gunstige aftrekpost.

Hoe verandert de zelfstandigenaftrek?
Mocht je bij je aangifte over 2022 nog € 6.310 zelfstandigenaftrek rekenen, de komende jaren is dat een stuk minder. Kijk maar:
– 2022: € 6.310
– 2023: € 5.030
– 2024: € 3.750
– 2025: € 2.470
– 2026: € 1.200
– 2027: € 900

Waarom wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd?
Met de verlaging wil het kabinet het belastingvoordeel van zelfstandigen verkleinen ten opzichte van werknemers in loondienst. Hoe meer de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd, hoe minder het fiscale voordeel is.

Wat verandert er bij andere aftrekposten?
Baal je nu enorm? Dat is niet nodig. Ondanks de verlaagde zelfstandigenaftrek, zal je als zzp’er onder aan de streep niet veel meer belasting gaan betalen. Dat komt door een aantal andere, wel gunstige, aanpassingen:
1. Verhoging arbeidskorting: het kabinet wil per 1 januari 2023 de arbeidskorting verhogen, met als doel werken voor iedereen aantrekkelijker te maken
2. Verlaging inkomstenbelasting: het plan is om in 2023 het tarief van de eerste schijf (inkomen tot € 73.071) te verlagen van 37,07% naar 36,93%
3. Startersaftrek blijft hetzelfde: hier mag je in de eerste vijf jaar van jouw ondernemerschap drie keer gebruik van maken.

Met deze bijkomende maatregelen gaan de meeste zelfstandigen er volgend jaar per saldo zelfs iets op vooruit. Zelfstandigen met een winst vanaf ongeveer € 70.000 gaan er per saldo echter wat op achteruit.

Persoonlijk advies
Wil jij meer weten over aftrekposten? Plan een adviesgesprek in bij ons administratiekantoor via 0172 – 450 810 of info@tidak.nl.

Back To Top